قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور از اصلاح روش ارزیابی عملکرد نمازی دستگاه‌ها در سال جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان همدان ، دکتر محمود مظفر در نشست آموزشی ستاد اقامه نماز در نجف‌ آباد، اظهار داشت: برای ترویج نماز باید به سراغ ایده‌های جذاب و نو برویم و جامعه را با فرهنگ نماز با روش‌های جدید، آشنا کنیم.

وی افزود: در ۳ حوزه برای یک سال اینده کارهای ویژه‌ای داریم. در حوزه فرهنگ و آموزش اهم برنامه‌ها و فعالیت‌ها را بر نماز مدارس گذاشته‌ و تمرکز ستاد بر این است. آموزش و پرورش زحمات خوبی را متقبل شده و باید بقیه ظرفیت‌ها را در کنار آموزش و پرورش قرار دهیم و تعداد اقامه نماز در مدارس را افزایش دهیم.

قائم مقام ستاد اقامه نماز تصریح کرد: اقامه نماز در مدارس یک شرط و اولویت اساسی است و تاکید داریم که حضور روحانیون در مدارس حتماً حتی به صورت هفته‌ای یک‌بار وجود داشته باشد. این اولویت نخست ما است.

مظفر ادامه داد: برای فهم بیشتر فرهنگ نماز و آشنایی جامعه با این اصل دین، باید ظرفیت‌ها در کنار هم قرار بگیرند و همه کارهای ما یک خروجی محکم و مستند داشته باشد‌‌.

وی گفت: کارکنان ستاد اقامه نماز باید به شیوه‌های نو روز آمد ترویج نماز آشنا و مسلح باشند و ابتدا از خود، خانواده و جامعه اطراف خود آغاز کنند تا نتایج عمل آنان در جامعه نیز روشن و آشکار باشد.

قایم مقام ستاد اقامه نماز کشور، در تبیین اولویت‌ های فعالیت‌ های ستاد اقامه نماز در سال ۹۸، ادامه داد: در وهله دوم فعالیت‌ها، اقدامات نظارت و ارزیابی و نتایج بازدیدها و پیگیری‌ های ما بسیار اثر گذار است و نمونه آن در ساخت نمازخانه‌های بین‌ راهی خود را نشان داده است.

وی افزود: با مبالغ جمع‌آوری شده از کارکنان ستاد اقامه نماز و کمک ده برابری یک خیر مسجد ساز، بنا شد تمام مساجد مناطق سیل‌زده، احداث و یا بهسازی و تجهیز شود.

مظفر تصریح کرد: اگر در هر استان یک کار جدید در راستای ترویج فرهنگ نماز انجام شود، سالانه ۳۱ کار جدید شکل گرفته است که بسیار مهم است. در حوزه نظارت و ارزیابی، امسال بنا بر خودارزیابی و تشویق دیده نشده‌ها است. در سال ۹۸ خود دستگاه‌ها دخیل هستند و تشویق و تقدیر می‌کنند. هدف اصلی تقدیر از دستگاه‌های شهرستانی و کوچک‌تر است.

وی در تبیین برنامه‌های یاوران نماز نیز ادامه داد: در این قسمت می‌خواهیم از تمام ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم. امسال می‌خواهیم از ظرفیت یاوران نماز به‌عنوان مهم‌ترین رکن ستاد اقامه نماز، نماز مدارس را احیا کنیم.