بسم‌الله الرحمن الرحیم

نامگذاری اجلاس امسال نماز به نام جوانان، کاری بسزا و برآمده از نگاه درست به این سرچشمه‌ی فیاضِ یاد و راز و نیاز است. دل و جانِ نیالوده‌ی جوان، آماده‌ترین کانونی است که این مِشکاتِ نور و حضور میتواند در آن گرمی و روشنی بپراکند و راه سلوک و عروج معنوی را در میانه‌ی کژ راهه‌ها، نمایان سازد. آشنا کردنِ جوانان، با صفا و بهجتی که در نماز و ذکر هست، خدمتی بزرگ به آنان و به آینده‌ئی است که باید با دست توانا و عزم جوانانه‌ی آنان ساخته و پرداخته شود.

سفارش اینجانب آن است که مسجد را نیز همچون دلهای جوان، پاکیزه و پیراسته، و لبریز از شور و انگیزه‌ و نشاط کنید. مسجد نیز باید کانونی باشد که مشکات نماز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و اُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئتهای امناء، خادمان موظف و متبرّع، هر یک باید بخشی از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. توفیق همه‌ی دست‌اندرکاران سلسله‌ی نشست‌های نماز مخصوصاً جناب حجت‌الاسلام قرائتی، مرد شایسته‌ی ثابت قدم و استوار را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۱۲/آبان/۱۳۸۸